Köp- och användarvillkor mellan PenWil AB (Lilla Tegelbruket) och dess kunder


Företagsuppgifter samt kontaktinformation

PenWil AB (nedan kallat Lilla Tegelbruket)
org.nr. 559056-2343

Jätteåkersvägen 14c
711 36 Lindesberg, Sweden

info@lillategelbruket.se
0046 (0) 73 507 66 93

www.lillategelbruket.se


Information om Beställning


För att genomföra en beställning hos Lilla Tegelbruket måste du vara 18 år eller inneha målsmans godkännande. Vid slutförd beställning erhåller du ett mail med bekräftelse till den mail du angivit vid beställning. Bekräftelsen innehåller information om beställda produkter, priser och leveransadress. Om informationen i beställningsbekräftelsen innehåller fel måste du omgående ta kontakt med Lilla Tegelbruket via mail (info@lillategelbruket.se).


Priser och Betalning

Priserna på Lilla Tegelbruket visas i utgångsläget i svenska kronor inklusive 25% moms.

 

Lilla Tegelbruket reserverar sig för eventuella prisändringar som orsakats av att leverantören ändrar villkor eller priser, feltryck eller att Lilla Tegelbruket delgivits felaktig information. Lilla Tegelbruket förbehåller sig därmed rätten att justera priserna.

Lilla Tegelbruket samarbetar med Klarna för betalning med VISA och Mastercard samt för direktbetalning med Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Läs gärna Klarnas separata betalningsvillkor här.


Vid de fall faktura ställs ut av PenWil AB, där Klarnas tjänster inte utnyttjas, ska fakturan betalas inom 30 dagar. Vi utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om 50 kr. Vid utebliven betalning trots påminnelse förbehåller sig Lilla Tegelbruket sig rätten att skicka eventuell fordran till inkasso. Eventuella avgifter för inkasso betalas av kunden.


Leverans och Frakt

Fraktkostnad för köp hos Lilla Tegelbruket är för närvarande 69 SEK (inklusive 25% moms) oavsett beställningens storlek. Om kunden handlar för mer än 800 kr skickas ordern fraktfritt. Kunden kan även välja att själv hämta ordern utan avgift i Lindesberg hos Lilla Tegelbruket. Om kunden väljer att hämta ordern själv skickar Lilla Tegelbruket information till kunden via mail alternativt sms om hur avhämtningen skall gå till väga, detta utförs i samband med att ordern behandlas.


Lilla Tegelbruket använder i övervägande fall DHL Freight (Sweden) AB som transportpartner men kan vid förekommande fall, om villkor och pris från DHL Freight (Sweden) AB inte överensstämmer med Lilla Tegelbrukets köpvillkor, även köpa transporttjänster av andra bolag. 


Samtliga varor skall levereras till Lilla Tegelbrukets kunder (via Service Point då DHL fraktar) inom 2-5 arbetsdagar om inget annat meddelas av Lilla Tegelbruket till kunden via mail. Vid befarad försening skall kunden omgående kontakta Lilla Tegelbruket via mail (info@lillategelbruket.se), kunden ska då uppge namn och ordernummer. Ovan leveranstid gäller ej om kunden väljer avhämtning.


Om kunden är registrerad hos Lilla Tegelbruket med ett mobiltelefonnummer och transportören har möjlighet att avisera via sms kommer Lilla Tegelbruket att delge transportören kundens mobiltelefonnummer för avisering. Mobiltelefonnumret får endast användas för avisering av aktuell order och kommer sedan att raderas.


Om transportören inte har möjlighet att avisera via sms eller om kunden inte har ett mobiltelefonnummer registrerat hos Lilla Tegelbruket så kommer avisering att ske via mail eller post.


Vid eventuella transportskador ska kunden, inom skälig tid, anmäla skadan till transportören eller deras ombud där varorna hämtades ut. Viktigt att både varan och dess emballage uppvisas och dokumenteras.


Produktinformation

Lilla Tegelbruket reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel rörande produkternas egenskaper. Om produkten som beställs är slutsåld framgår det vid beställning, Lilla Tegelbruket reserverar sig dock även för att eventuellt slutsålda produkter kan framgå som ej slutsålda vid högt ordertryck.


Lilla Tegelbruket vill påminna kunden om att färger på produkterna inte kan garanteras stämma direkt överens med bilden på hemsidan då detta påverkas av inställningar på dator och datorskärm. Lilla Tegelbruket vill givetvis på ett så korrekt sätt som möjligt exponera produktens egenskaper för kunden, om tveksamheter uppstår uppmanar vi kunden att ta kontakt med oss via e-post (info@lillategelbruket.se)


Privat Policy

Lilla Tegelbruket behandlar personuppgifter i enlighet med Allmäna Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter insamlas av Lilla Tegelbruket i samband med att kunden registrerar sig på hemsidan och/eller genomför ett köp där dessa villkor aktivt måste godkännas. Personuppgifterna offentliggörs inte av Lilla Tegelbruket och delges endast till andra parter för att Lilla Tegelbruket ska kuna genomföra sina obligationer mot kunden.


Personuppgifterna används i syfte att delge kunden erbjudanden samt för att Lilla Tegelbruket ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunden i form av informationsutbyte. Personuppgifterna kan också komma att används av Lilla Tegelbruket för marknadsanalyser som sedan ligger till grund för den egna affärsutvecklingen.


Kunden äger rätt att när som helst utkräva information från Lilla Tegelbruket rörande vilka personuppgifter som lagras om den specifika kunden. Det åligger Lilla Tegelbruket att korrigera eventuella felaktigheter i kundens lagrade uppgifter om kunden påpekar detta samt att ta bort all kundunik information om kunden begär detta.


Lilla Tegelbruket använder så kallade cookies vilket är en liten textfil som placeras på kundens dator för att websidan ska fungera optimalt. Kunden kan själv ändra inställningarna i sin webbläsare för att förhindra användandet av cookies. För mer information kring cookies hänvisar Lilla Tegelbruket till Post- och Telestyrelsens webbsida.


Ångerrätt, Reklamation, Retur och Byte

Lilla Tegelbruket bedriver verksamhet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen samt e-handelslagen.

Kunden har från datumet då varan togs emot 30 dagars ångerrätt och har således rätt till att returnera varan. Om varans egenskaper påverkats väsentligt har kunden ingen rätt att åberopa ångerrätten. Om kunden ämnar åberopa ångerrätten ska kunden göra följande:


  1. Skicka ett mail till info@lillategelbruket.se och berätta att du vill skicka tillbaka varan enligt Öppet Köp. Uppge ordernummer.
  2. Lilla Tegelbruket kommer sedan att återkoppla med information om hur varan/varorna returneras.
  3. När varan eller varorna har inkommit till Lilla Tegelbruket krediteras köpet. Observera att om returen gäller Öppet Köp (Ångerrätt) så dras kostnaden för returfrakten av från det krediterade beloppet. Kostnaden för returfrakten är för närvarande 69 kr inklusive moms. 

Varor som returneras på grund av ångerrätten ska vara i säljbart skick och returneras i originalförpackning om sådan tillhandahölls vid leverans av varan.  Det åligger Lilla Tegelbruket att ej senare än 30 dagar från mottagen retur återbetala kunden den fulla köpesumman inklusive frakt.


Vid reklamation på grund av felaktigheter på produkten, ej hänförda till skador uppkomna vid transport, eller fel uppkomna på grund av Lilla Tegelbrukets hantering av kundens order ska kunden följa nedan steg:


  1. Skicka ett mail till info@lillategelbruket.se och beskriv felet på varan. Bifoga bild där felet syns. Uppge ordernummer.
  2. Lilla Tegelbruket kommer sedan att återkoppla med information om hur varan/varorna returneras.
  3. När varan eller varorna har inkommit till Lilla Tegelbruket krediteras köpet. Om returen gäller defekta varor eller fel från Lilla Tegelbruket så krediteras det fulla beloppet utan avdrag för returfrakt.

Det åligger Lilla Tegelbruket att ej senare än 30 dagar från mottagen retur återbetala kunden den fulla köpesumman inklusive frakt.


Om kunden ej hämtar ut paketet med beställda varor åligger det kunden att kompensera Lilla Tegelbruket för hänförda kostnader att returnera varorna samt administrera varornas retur. Kostnaden för detta är för närvarande 395 SEK. Ej uthämtad paket med beställda varor anses inte vara en hävning av köpet. Kunden måste således hämta ut paketet även om kunden ämnar returnera varorna. Kunden måste enligt rådande svensk lag meddela Lilla Tegelbruket om varorna ämnas returneras på grund av reklamation, ångerrätt eller annan orsak till retur.


Vid eventuella tvister följer Lilla Tegelbruket Allmäna Reklamationsnämndens rekommendationer.


Force Majeure

Vid omständigheter som ligger utanför Lilla Tegelbrukets rådande accepterar Lilla Tegelbruket inte ansvar för förseningar eller övrigt relaterade fel. Sådana omständigheter kan vara eldsvåda, myndighetsbeslut, krig och arbetskonflikter. Lilla Tegelbruket tar ej heller ansvar för eventuella förändringar på produkternas egenskaper som åsamkas av andra leverantörer. Lilla Tegelbruket ansvarar heller aldrig för skador eller förluster, direkt eller indirekt, som kan uppstå för kund till följd av ovan händelse.PenWil AB © 2013-2019